Skip to content

KHAZANAH KEILMUAN WARISAN PARA ULAMA' ISLAM SILAM

Pengenalan

Maktabah al-Ihya’ ditubuhkan sebagai pusat keilmuan yang menggabungkan fungsi sebagai: Pusat sumber, pusat perbahasan dan penyelidikan, dan pusat pembangunan ilmu turath Islam.

Setakat ini, ianya mengkhususkan untuk pusat pengembangan ilmu-ilmu berkaitan Usuluddin (Tauhīd) Tasawwuf, dan Thabat (ilmu-ilmu Sanad) dan Muhammadiyyāt. Dalam erti kata yang lain, Maktabah Al-Ihya’ ditubuhkan sebagai Usuluddin Center. 

Dengan Kerjasama

Apakah aktiviti utama Maktabah al-Ihya'

Maktabah al-Ihya’ menjalankan pelbagai pengajian ilmu-ilmu agama yang asas terutamanya, Aqidah, Fiqah dan Tasawwuf kepada masyarakat awam secara percuma.

Maktabah al-Ihya’ juga dengan kerjasama di bawah Akademi al-Ihya’ mengadakan pengajian-pengajian sijil pengkhususan dalam bidang Ilmu Kalam (Aqidah) dan Tasawwuf.

Mari Berinfaq bersama Maktabah al-Ihya'

2021 
Dibuat dengan Mahabbah